Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών

Με σχετική απόφαση του ΔΣ ορίζεται η ετήσια τακτική ΓΣ στις 31-7-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο χώρο του Ιατρείου Παναγιωτόπουλου Κων/νου στην οδό Μυστακοπούλου 9 στο Αργος.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης στη ΓΣ είναι : 1) Έγκριση Οικονομικού απολογισμού 2016, 2) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2017, 3) έγκριση οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης, 4) εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, 5) κατάρτιση κοινού ψηφοδελτίου με 7 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ, και με 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η απαρτία καθορίζεται από τη παρουσία τουλάχιστον του 50% των τακτοποιημένων μελών του Σωματείου μας. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Στην επαναληπτική ΓΣ απαρτία υπάρχει με όσα τακτοποιημένα μέλη παρουσιαστούν. 

Ο Πρόεδρος  Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης

Ο Γραμματέας Παναγιωτόπουλος Κων